Giới thiệu

Với phương châm hoạt động: “Kiểm Toán Phương Đông mong muốn hợp tác và trở thành người bạn đồng hành lớn của các doanh nghiệp thông qua việc nỗ lực cống hiến những giải pháp có giá trị mang tính sáng tạo cho sự thành công của doanh nghiệp trong mọi môi trường kinh doanh”.
Kiểm toán Phương đông có đội ngũ nhân sự đáp ứng tốt với yêu cầu rất cao trong mọi lĩnh vực hoạt động.

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Số 18 Đồng Văn Cống
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel
: (84-28) 37 437 288 
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0938.922.357