Dịch vụ

Kiểm toán và dịch vụ có đảm bảo

 Mối quan tâm của Quý vị

 • Quý vị bắt đầu có nhu cầu kiểm toán hoặc sẽ phải kiểm toán theo quy định;
 • Quý vị đã có nhu cầu kiểm toán và đang trong giai đoạn tìm hiểu, lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp;
 • Quý vị hiện đã đang có một Công ty kiểm toán cung cấp dịch vụ nhưng muốn có một sự thay đổi;
 • Quý vị đang tìm kiếm một công ty kiểm toán am hiểu về lĩnh vực hoạt động đặc thù của Quý vị.
Năng lực của chúng tôi
 • Chúng tôi tự hào có được đội ngũ nhân viên giỏi được tuyển chọn, sàng lọc kỹ lưỡng, đào tạo thường xuyên về chuyên môn, tổ chức quản lý,… thông qua các chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ.
 • Do vậy, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệp của chúng tôi luôn nắm bắt đầy đủ, kịp thời về nội dung của các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam, chế độ kế toán Việt Nam, các quy định về tài chính, thuế và pháp luật hiện hành.
 • Chúng tôi luôn quan niệm: năng lực và kinh nghiệm của nhân viên chính là cam kết về chất lượng dịch vụ và uy tín với khách hàng.
Dịch vụ của chúng tôi
 • Kiểm toán báo cáo tài chính;
 • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư;
 • Kiểm toán xây dựng cơ bản;
 • Kiểm toán hoạt động;
 • Soát xét Báo cáo tài chính;
 • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;
 • Và các dịch vụ có đảm bảo khác.

 

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Số 18 Đồng Văn Cống
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel
: (84-28) 37 437 288 
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0938.922.357