Liên hệ

Văn phòng HCM

Lầu 3, An Huy Building, 18 Đồng Văn Cống
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel
: (84-28) 37 437 288
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0908210345

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Lầu 3, An Huy Building, 18 Đồng Văn Cống, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 37 437 288
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0908210345