Tuyển dụng

STT Ngày đăng Tên công việc Số lượng Hạn hồ sơ

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Lầu 3, An Huy Building, 18 Đồng Văn Cống, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: (84-28) 37 437 288
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0908210345

Ấn phẩm

Tin tức

Văn bản