Dịch vụ

Dịch vụ khác

 Mối quan tâm của Quý vị
  • Quý vị đang tìm kiếm một nhà cung cấp dịch vụ về các vấn đề lao động, thuế thu nhập cho nhân viên nước ngoài và nhân viên trong nước
  • Quý vị muốn thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc muốn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Năng lực của chúng tôi

  • Đội ngũ của chúng tôi gồm các luật sư, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu pháp luật về kinh doanh, lao động, luật thuế... đảm bảo việc cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất đến khách hàng.

Dịch vụ của chúng tôi

  • Đăng ký lao động, xây dựng hệ thống thang bậc lương, quản lý hợp đồng lao động
  • Tính lương, BHXH, HBYT, KPCĐ, BHTN, tính thuế TNCN
  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng đại diện
  • Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh