Giới thiệu

Giới thiệu Kiểm toán Phương Đông

Kiểm Toán Phương Đông là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp được thành lập vào tháng 8 năm 2006 bởi các kiểm toán viên công chứng và chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đã từng làm việc tại các công ty kiểm toán, tư vấn hàng đầu.

Hiện Kiểm Toán Phương đông là thành viên của Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Của Việt Nam ( VACPA).

Với phương châm hoạt động: “Kiểm Toán Phương Đông mong muốn hợp tác và trở thành người bạn đồng hành lớn của các doanh nghiệp thông qua việc nỗ lực cống hiến những giải pháp có giá trị mang tính sáng tạo cho sự thành công của doanh nghiệp trong mọi môi trường kinh doanh”.

Nhiệm vụ chiến lược
  • Cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng cao theo phong cách chuyên nghiệp;
  • Tôn trọng các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp;
  • Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và năng lực giỏi đề phục vụ khách hàng trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện;
  • Tạo sự khác biệt trong các dịch vụ bằng việc đem thêm giá trị gia tăng và xây dựng quan hệ ấn tượng với khách hàng;
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong mọi hoạt động kinh doanh;
  • Phấn đấu đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhân viên, cổ đông và xã hội.
Giá trị cốt lõi
  • Với khách hàng: Hợp tác, Độc lập, Trung thực và Luôn vì khách hàng
  • Với đồng nghiệp: Đoàn kết, Tương trợ hướng tới thành công

Liên hệ

Văn phòng Hồ Chí Minh

Số 18 Đồng Văn Cống
Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel
: (84-28) 37 437 288 
Fax: (84-28) 37 437 289
Email: info@eastern.com.vn
Hotline: 0938.922.357

Tin tức